เป็นที่ปรึกษาเรื่องงานขายสินค้าและกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง ช่วยงานด้านการตลาดสำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่มีทีมดูแล เนื่องจากว่าทางบริษัทจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและความต้องการของลูกค้าเป็นหลักอยู่แล้ว จึงสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าได้ วิเคราะห์จากข้อมูลเรื่อง สินค้า , พื้นที่ และโปรโมชั่นต่างๆ ที่ทางบริษัทได้เก็บเป็นข้อมูลเอาไว้ในระบบ และอีกทั้งบริษัทยังมีทีมสำหรับดูแลเรื่อง ดิจิทัลมารเก็ตติ้ง เพื่อรองรับรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ที่จะสามารถแนะนำลูกค้าที่รวมงานกับเราได้อีกด้วย

Menu Title