ชื่องาน: X-Toy Cosplay Contest 2015
วันจัดงาน: 19 ธันวาคม 2558
สถานที่: ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
ประเภทงาน: ประกวด แข่งขัน

รายละเอียด

Guest

กรรมการ-03 กรรมการ-02 กรรมการ-01

แจ้งผลการคัดเลือก X-Toy Cosplay Contest 2015 (Click)

CP Challenger

ภาพบรรยากาศ

Menu Title