ชื่องาน: X-Toy Gunpla Build Contest 2015
วันจัดงาน: 20 ธันวาคม 2558
สถานที่: ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
ประเภทงาน: ประกวด แข่งขัน

รายละเอียด

ภาพบรรยากาศ

Menu Title